Parte hartu Ikertzaileen Europako Gauan / Participa en La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras

Parte hartu Ikertzaileen Europako Gauan

Ikertzaileen Europako Gauak “Itun Berdea” izango du ardatz nagusi aurten. Horren ondorioz, G-9ko unibertsitateek sustatutako jarduerak antolatu dira, batez ere jasangarritasunaren eta ingurumenaren inguruan. Ekitaldi nagusia irailaren 24an egingo da Europa osoan. Ikerkuntza Gizartean Zabaltzeko Zuzendaritza dagoeneko ekitaldi nagusiko programa prestatzen ari da.

Nork har dezake parte?

Edozein jakintza adarreko UPV/EHUko ikertzailea bazara eta zure ikerketa-lerroa hurrengo gai hauekin edo horien ingurukoekin lotuta badago, Ikertzaileen Europako Gaua zure lana zabaltzeko eta gizartera hurbiltzeko aukera ezinhobea duzu: klima aldaketa, jasangarritasunaren ikuspegi anitzak (industria, mugikortasuna, hiriak, gizarteak), kontsumo arduratsua, energía garbiak, eraikuntza efizientea, ekonomia zirkularra, kutsadurari aurre egitea, eta beste asko.

Nola parte hartu?

Proposamenak aurkeztuz formatu hauetako edozeinetan:

 • Hitzaldi labur eta/edo tailer interaktibo birtualak (BBC).
  Noiz: irailaren 22tik 24ra.
  Norentzat: Lehen Hezkuntzatik Batxilergora bitarteko ikasleentzat.
  Iraupena: gehienez 20 minutuko hitzaldia eta 10-15 minutuko galde-erantzun tartea.
 • Txoko/stand-erako aurrez aurreko jarduerak (egoera soziosanitarioa egokia bada).
  Noiz: irailaren 24an.
  Non: Bilbon, Areatzako pasealekuan.
  Norentzat: edozein motako publikoa.
  Iraupena: 17:00etatik-21:00etara gutxi gorabehera.

Harremanetan jartzeko

Participa en La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras

Desde la Dirección de Difusión Social de la Investigación estamos trabajando ya en la elaboración del programa de la UPV/EHU para celebrar La Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras. El evento principal se celebrará en toda Europa el 24 de septiembre y este año estará dedicada al Pacto Verde Europeo. Por eso, las actividades promovidas por las universidades del G-9 tendrán como hilo conductor la sostenibilidad y el medio ambiente

¿Quién puede participar?

Si eres personal investigador vinculado a la UPV/EHU en temas de cualquier rama del conocimiento relacionados con el cambio climático, la sostenibilidad (industria, movilidad, ciudades, sociedades), el consumo responsable, energías limpias, renovación y construcción eficiente, economía circular, fin de la contaminación o cualquier otro relacionado con estas cuestiones, puedes participar en La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras para divulgar tu trabajo y acercárselo a la sociedad.

¿Cómo participar?

Presentando propuestas en cualquiera de los siguientes formatos:

 • Ciclo de charlas cortas virtuales y/o talleres interactivos virtuales (BBC).
  Cuándo: entre el 22 y el 24 de septiembre.
  Dirigido a: escolares desde Educación Primaria hasta Bachillerato.
  Duración: max. 20 min. de exposición y 10-15 min. para preguntas.
 • Actividades presenciales para los txoko/stand (si la situación sociosanitaria lo permite).
  Cuándo: 24 de septiembre.
  Dónde: en Bilbao, en el Paseo del Arenal.
  Dirigidas a: público en general.
  Duración: de 17:00 a 21:00 aprox.

Contacto