Itziar Garate Lopez

Itziar Garate López

Lanpostua
Puesto de trabajo

UPV/EHU-ko Bilboko Ingeniaritza Eskolako Fisika Aplikatua I sailean irakasle atxikia naiz.

Soy profesora del Departamento de Física Aplicada I de la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la UPV/EHU.

Formakuntza eta ibilbidea
Formación y trayectoria

Fisikan lizentziatuta naiz, La Lagunako Unibertsitatean (Tenerifen) Astrofisikako espezialitatea egin nuelarik. Ondoren, UPV/EHU-ko Zientzia eta Teknologia Espaziala Masterra egin nuen, Zientzia Planetarioen Taldeko kide izanik nire doktorego ikasketak hasten nituen bitartean. Doktoratu ondoren bi urtez aritu nintzen lanean Parisen, Frantziako Ikerketa Espazialeko Nazio-zentroko doktorego-ondoko ikertzaile moduan Pierre eta Marie Curie Unibertsitatean.

Soy licenciada en Física por la Universidad de La Laguna, en Tenerife, donde cursé la especialidad de Astrofísica. Después, realicé el Máster en Ciencia y Tecnología Espacial de la UPV/EHU mientras empezaba con mis estudios de doctorado como miembro del Grupo de Ciencias Planetarias. Tras doctorarme trabajé durante dos años en Paris como investigadora postdoctoral del Centro Nacional de Estudios Espaciales francés en la Universidad Pierre y Marie Curie.

Bokazioa / motibazioa
Vocación / motivación

Beti izan ditut zientziak gustoko, hau da, naturan gertatzen diren fenomenoak ulertzea, eta zenbakiekin ondo moldatu izan naiz. Dakidanari erabilerak bilatzea ondo badago ere, beti nahiago izan dut gauza berriak (oraindik ezagutzen edo ulertzen ez ditudanak) aurkitzea eta lantzea.

Siempre me ha gustado la ciencia, es decir, entender el porqué de los fenómenos observados en la realidad, y siempre se me han dado bien los números. Aunque buscar la utilidad de aquello que conozco esté bien, siempre he preferido descubrir y trabajar cosas nuevas (que aún no conozco o entiendo).

Ikerketa-taldea eta ikerketa-lerroak
Grupo de investigación y líneas de investigación

UPV/EHUko Zientzia Planetarioen Taldeko kidea naiz. Talde honetan Eguzki Sistemako planeten atmosferak ikertzen ditugu (Lurrarena izan ezik, noski). Adibidez, Jupiter eta Saturnon ikusten diren ekaitzak nola sortzen diren ikertzen dugu. Baita zergatik duen Artizarraren atmosferak abiadura ikaragarri handia. Edo atmosfera ezberdinetan Eguzkitik iritsitako energia nola banatzen den geruza ezberdinetan.

Soy miembro del Grupo de Ciencias Planetarias de la UPV/EHU. En este grupo investigamos las atmósferas de los planetas del Sistema Solar (excepto, por supuesto, la Tierra). Por ejemplo, investigamos cómo se producen las tormentas que se ven en Júpiter y Saturno. También por qué la atmósfera de Venus tiene una velocidad enorme. O cómo la energía llegada del Sol se distribuye en las diferentes capas atmósfericas.

Alderdi aipagarriak
Aspectos destacables

Artizarraren atmosferaren ikerketak Europako Espazio Agentziaren zentro nagusietako batera, Holandan dagoenera, eraman nau. Baita Pariseko Sorbona Unibertsitatera ere, bertan bi urtez lanean egon bainintzen. Bi leku horietan goi mailako astronomia ikerlari eta ingeniari asko ezagutu nituen, eta baita punta puntako misio eta proiektuak.

La investigación de la atmósfera de Venus me ha llevado a una de las sedes centrales de la Agencia Espacial Europea, situada en Holanda. Y también a la Universidad de la Sorbona de París, donde estuve trabajando dos años. En ambos sitios, conocí a muchos investigadores e ingenieros de alto nivel dedicados a la astronomía y también conocí misiones y proyectos de última generación.

Europako proiektuak
Proyectos europeos

EuroPlanet2024RI proiektuan parte hartzen dut. Europlanet 2024 Ikerketa Azpiegiturak doako sarbidea eskaintzen du munduan zehar banatutako planeten simulazio eta analisirako instalazio ugaritan. Datu-zerbitzu eta tresna ugariren doako erabilera ere eskaintzen du. Eta azkenik, lurretik behatzeko teleskopio sare bat eta komunitateari laguntzeko jarduera-programa konpleto bat jartzen ditu edonoren eskura.

Soy miembro del proyecto EuroPlanet2024RI. La Infraestructura de Investigación Europlanet 2024RI proporciona acceso gratuito a la mayor colección mundial de instalaciones de simulación y análisis planetarios, servicios e de datos, una red de observación en tierra y un programa de actividades de apoyo a la comunidad.

Etorkizunari begira…
Mirando al futuro…

Doktorego ikasketetatik Artizarra dut planeta kuttunen. Hauek dira oraindik gordetzen dituen misterioetatik bi: poloetako zurrunbiloak zergatik ez diren inoiz desagertzen, eta bertako haizeak zer ikusi duen planetako gainontzeko haize azkarrarekin. Bi kontu hauei buruzko galderaren bat erantzun nahiko nuke etorkizunean.

Desde mis estudios de doctorado, Venus es mi planeta favorito. Dos de los misterios que aún encierra son: el por qué los remolinos polares no se destruyen nunca y qué relación tiene el viento polar local con el resto de vientos rápidos del planeta. En el futuro, me gustaría contestar alguna pregunta sobre estas dos cuestiones.